Cosa Nostra Pre-styling

175.000 

Cosa Nostra Pre-styling, một sản phẩm hỗ trợ tạo kiểu giúp ổn định form tóc, tăng độ phồng, tăng độ giữ nếp, dễ dàng tạo kiểu lại và còn có tác dụng bảo vệ tóc trước nhiệt độ cao của máy sấy.

Thông tin sản phẩm

Cosa Nostra Pre-styling là một sản phẩm hỗ trợ tạo kiểu giúp ổn định form tóc, tăng độ phồng, tăng độ giữ nếp, dễ dàng tạo kiểu lại và còn có tác dụng bảo vệ tóc trước nhiệt độ cao của máy sấy.

Shopping cart
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Continue shopping
0